حدود قیمت: از تا

1,725,000,000تومان

خواب: 3m²: 132

آپارتمان

Mahshid67

2 ماه پیش

1,725,000,000تومان

خواب: 3m²: 132

آپارتمان

2 ماه پیش

1,725,000,000تومان

خواب: 3m²: 138

آپارتمان

Mahshid67

2 ماه پیش

1,725,000,000تومان

خواب: 3m²: 138

آپارتمان

2 ماه پیش

1,725,000,000تومان/توتال پرایس

خواب: 3m²: 138

آپارتمان

Mahshid67

2 ماه پیش

1,725,000,000تومان/توتال پرایس

خواب: 3m²: 138

آپارتمان

2 ماه پیش

3,500,000,000تومان

زمین لب رودخانه

کرج . برغان خ اب زمین

m²: 1377

زمین

952199509

2 ماه پیش

3,500,000,000تومان

m²: 1377

زمین

2 ماه پیش

940,000,000تومان

باغ مرکبات بالای 4000 متر در ساری با چشم انداز دیدنی

ساری /بلوار خزر/روبروی عالیواک/روستای چَمازَک /باغ تیموری

m²: 4375

زمین

09210912483

3 ماه پیش

940,000,000تومان

m²: 4375

زمین

3 ماه پیش

285285,000,000تومان

m²: 1000

زمین

Hapta

3 ماه پیش

285285,000,000تومان

m²: 1000

زمین

3 ماه پیش

225,000,000تومان

زمین ۲۸۱ متر.شورقلعه

البرز،کرج،چهارباغ،شورقلعه،خیابان ولیعصر

m²: 281

زمین

Pooriaghani

3 ماه پیش

225,000,000تومان

m²: 281

زمین

3 ماه پیش

2,250,000,000تومان2,200,000,000تومان

زمین با کاربری مسکونی

سرلیماک اربکله ، رامسر

m²: 250

زمین

kd95

3 ماه پیش

2,250,000,000تومان2,200,000,000تومان

m²: 250

زمین

3 ماه پیش

1,530,000,000تومان
1,530,000,000تومان

m²: 1000

زمین

3 ماه پیش